VISUAL TREE ASSESSMENT

DE VTA-METHODE

Het controleren van de boom heeft te maken met de taal der natuur, die al bestaat zolang er bomen zijn.

VTA is de enige methodiek om bomen op veiligheid te controleren, die internationaal erkend wordt door wetenschappers en op juridisch gebied.
Het beschermt tegen schade door bomen, maar ook boomeigenaren en VTA controleurs
De basis van de VTA is het axioma van constante spanning, de regel van de gelijke lastenverdeling.

Aangezien het om de boom gaat, die over de hele wereld aan dezelfde fysische, chemische en biologische krachten wordt blootgesteld, die altijd dezelfde sporen nalaat in het leven van de bomen, is de taal van hun faalcriteria ook altijd dezelfde taal. Dus elke scheur, elke uitstulping, elke holte, elke wortelscheur, elke gebroken kroon heeft een oorzaak waar deze ook voorkomt op de aarde en zijn gelijkwaardig. Natuurlijk heeft elke boomsoort zijn eigen morfologie, die ook op heel verschillende manieren in aanraking komt met de krachten in de natuur.

De VTA is als enige methode wetenschappelijk en juridisch erkend, zelfs op internationaal niveau.

De VTA-methode is ontwikkeld door wetenschappers die werkzaam zijn in het Instituut voor Technologie van de Technische Universiteit in Karlsruhe. Dit betekent dat de VTA-ontwikkelaar zich niet bindt aan tijdgeest, donateurs of belangenorganisaties, maar uitsluitend aan de wetenschap en hun eigen geweten.

VTA geeft informatie over de lichaamstaal en de mechanica van bomen en instrueert u in het juiste gebruik van de test- en meetinstrumenten.

De deelstappen van de VTA-methode zijn:

SYMPTOMEN DETECTEREN

Lichaamstaal van bomen.
Groeistoornissen.
Uiterlijk van de schors.
Takaanhechting.
Schimmelvruchtlichamen en hun lichaamstaal.
Lokale omgeving van de boom.
Vormafwijkingen / reactiehout.
Macro- en microscopische determinatie.

DEFECTEN
EN METING

Boorweerstandsmeting (IML-RESI-systemen).
Detecteert als enig apparaat cellulosevertering (bruinrot)
Meting van de stabiele restwanddikte.
Jaarringanalyse.

DEFECTEN EN
BEOORDELING

Criteria voor het falen van holle of bomen met andere afwijkingen.
Criteria voor falen voor wortelschade.
Criteria voor het falen van bomen die vitale maar hoge bomen zijn (H/D-verhouding!).

BEPALEN VAN DE ACTIES

Snoeien.
Mechanische hulp (stut, kroonverankering, valbeveiliging)
Vervanging van de boom.

Prof. Dr. Claus Mattheck

Claus Mattheck (Dresden, 11 november 1947) is een Duitse hoogleraar aan het Karlsruher Institut für Technologie en schrijver. Hij is vooral bekend door zijn biomechanisch onderzoek aan bomen.

VTA

In 1976 promoveerde Matteck in Jena in de theoretische natuurkunde. Claus Mattheck ontwikkelde, de wereldwijd geaccepteerd, Visual Tree Assessment (VTA), een methode om bomen te onderzoeken op gebreken die zouden kunnen leiden tot breuk.

Weltertuijnstraat 42
6419 CT Heerlen
Telefoon: 045 - 4009290